HIỆP HỘI - ASSOCIATION
Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020
admin - Đăng ngày: 07/10/2021 - Đã xem: 46 - Phản hồi: 0 Bookmark and Share
  • ảnh sản phẩm
Giá bán 0
Thông tin sản phẩm

Sáng ngày 31/10/2020, Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020 đã chính thức khai mạc.

Đây là chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối, chuyển giao công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội.

Thien Dieu company
92 Yen Lang  - Dong Da - Hanoi - Vietnam
Tel.: +84.24.3562 4703
Email:
thiendieu.flora@gmail.com

Liên hệ Mua hàng
Bạn là loài Hoa gì?
Hướng dẫn chăm sóc hoa
Flower Care Guide
Truy cập
so motso haiso bonso sauso baso baso nam
Online
so khongso khongso khongso khongso khongso khongso hai